Obavijesti

Odluka o upisivanju kolegija “Strani jezik struke”

Vijeće Odsjeka za pedagogiju je na 8. redovnoj sjednici u akademskoj godini 2022./2023., održanoj 25. travnja 2023. godine, jednoglasno usvojilo odluku o upisivanju kolegija “Strani jezik struke”. Odluka glasi:

”Prema studijskome programu studenti prve godine prijediplomskoga studija moraju upisati neki od šest ponuđenih stranih jezika struke. Iznimke od navedenoga su:

  1. studenti koji kao drugu studijsku grupu studiraju neki od šest jezika koji su ponuđeni kao strani jezik struke, mogu upisati neki od pet ponuđenih stranih jezika struke koji ne studiraju ili bilo koji drugi kolegij iz fakultetske ponude izbornih kolegija kao zamjenu za strani jezik struke,
  2. studenti koji su u okviru programa druge studijske grupe također obvezni upisati neki od šest ponuđenih stranih jezika struke, mogu upisati neki od pet preostalih ponuđenih stranih jezika struke ili bilo koji drugi kolegij iz fakultetske ponude izbornih kolegija kao zamjenu za strani jezik struke.“