Zavod za pedagogiju

OSNOVNA DJELATNOST

Zavod za pedagogiju je znanstveno-istraživačka jedinica Odsjeka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U Zavodu djeluje 8 znanstvenih savjetnika, 3 viša znanstvena suradnika, jedna znanstvena suradnica i 5 znanstvenih novaka, kao i više suradnika iz Hrvatske i inozemstva.

POVIJEST ZAVODA

Povijest današnjeg Zavoda seže u 1946. godinu kada je osnovan Pedagoški institut Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstvena i nastavna jedinica kojoj je istraživanje u području pedagogijske teorije i objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja bila jedna od najvažnijih zadaća. Prvi predstojnik Pedagoškog instituta bio je prof. dr. Stjepan Pataki (do 1953. godine), a nasljeđuje ga prof. dr. Zlatko Pregrad sve do promjena koje su usljedile 1960. godine. Znanstveno-istraživačka djelatnost bila je važna sastavnica Pedagoškog instituta, a pokrenuta je i edicija “Radova Pedagoškog instituta Filoofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu” u kojoj je od 1950. do 1960. objavljeno šest zapaženih svezaka (Odgoj i nastava u srednjoj školi, Uzroci formalizma u znanju učenika, Ispitivanje i ocjenjivanje u školi, Pedagoške teme i dr.).

Pedagoški institut rasformiran je kao organizacijsko-radna jedinica Filozofskog fakulteta 1958. godine temeljem tadašnjeg Zakona o organizaciji znanstvenog rada, a njegovu djelatnost preuzima Odsjek za pedagogiju, formiran 1960. godine kao nositelj nastave, te Zavod za pedagogiju (unutar Odsjeka) kao znanstveno-pedagoška jedinica. Takva je organizacijska forma ostala sve do danas, gotovo pola stoljeća.

U području znanstveno-istraživačkog rada u okviru Zavoda za pedagogiju realizirano je od 1960. do 1980. viže značajnih projekata: Međunarodno ispitivanje razine obrazovanja trinaestogodišnjaka, Pedagoško obrazovanje nastavnika srednjih škola, Društveno-moralni stavovi naših učenika, Moralne kvalitete učenika, Efikasnost programirane nastave… Rezultati projekata objavljeni su kao zasebne studije Radova Zavoda za pedagogiju. Tako je u ovom razdoblju u ediciji Radovi objavljeno dvadeset knjiga istraživačkih rezultata od kojih navodimo neke: Obrazovanje, kvalifikacija, produktivnost (dr. A. Vukasović), Društvo koje uči (dr. N. N. Šoljan), Moralne kvalitete naših učenika (dr. A. Vukasović), Pedagoški likovi (dr. M. Ogrizović), Kibernetika u suvremenoj pedagogiji (dr. V. Mužić), Povratno obrazovanje s obzirom na švedski koncept (dr. N. N. Šoljan), Milka Pogačić – društveni i pedagoški rad (dr. I. Dumbović), Metoda razgovora u nastavi (dr. V. Jurić) i dr. Izdavačkoj djelatnosti treba dodati mnoštvo znanstvenih i stručnih skupova što su ih članovi Zavoda za pedagogiju organizirali u razdoblju 1960. – 1980. o aktualnim temama iz područja odgoja i obrazovanja.

U periodu 1980. do 2000. članovi Odsjeka za pedagogiju vodili su niz projekta ili su surađivali na njima putem Instituta za pedagogijska istraživanja kao neformalne organizacijske jedinice pri Pedagogijskim znanostima Filozofskog fakulteta. Objavljeno je daljnih trinest knjiga Radova Zavoda (Instituta): Interdisciplinarni pristup humanizaciji odnosa među spolovima (dr. A. Vukasović), Didaktičko oblikovanje udžbenika i priručnika (dr. V. Poljak), Politehnizacija usmjerenog obrazovanja (dr. A. Vukasović), Povratno obrazovanje (dr. N. N. Šoljan), Odgoj i škola (dr. J. Pivac, dr. V. Previšić) i dr.

U Zavodu za pedagogiju pokrenut je 1981. godišnjak “Odgoj i samoupravljanje”, koji je 1987. preimenovan u “Istraživanja odgoja i obrazovanja”, a uređivali su ga dr. V. Previšić (prvih pet godina), dr. N. Pastuović (kao djelatnik Odsjeka za pedagoško-psihološku izobrazbu unutar OOUR-a Pedagogijske znanosti) i dr. A. Miljak, a od 1992. ne izlazi u ovom obliku. Novo razdoblje djelovanja Zavoda za pedagogiju počinje 2000. godine kada je Odsjek za pedagogiju reintegriran u Filozofski fakultet kao organizacijska jedinica. Za predstojnika Zavoda izabran je prof. dr. Nikša Nikola Šoljan. U okviru Zavoda realiziran je značajan znanstveno-istraživački projekt “Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma” (2002.- 2006.) – voditelj prof. dr. Vlatko Previšić, u kojem je sudjelovalo deset članova Zavoda, a uz Ministratsvo znanosti, obrazovanja i športa, projekt je imao i potporu UNESCO-a.

Tekst i podaci IZ POVIJESTI ZAVODA ZA PEDAGOGIJU preuzeti su iz knjige:
Previšić, V., Rosić, V., Radeka, I. (2003), Studij pedagogije u Hrvatskoj, Zagreb, Hrvatsko pedagogijsko društvo. ISBN 953-99167-0-4

 

IZDAVAČKA DJELATNOST

Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse
Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa
Opatija, 30. rujna – 2. listopada 2015.

Zbornik možete preuzeti OVDJE.

________________________________________

Zavod za pedagogiju pokrenuo je novu ediciju Radova Zavoda, a prva knjiga koja je izišla u lipnju 2007. ‘Kurikulum: teorije, metodologija, sadržaj, struktura’ završna je studija znanstvenog projekta “Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma”.