Opće informacije i ustroj

Pročelnica: izv. prof. dr. sc. Barbara Kušević (procelnica-pedagogija@m.ffzg.unizg.hr)
Konzultacije: ponedjeljkom od 12:30 do 13:30 i prema dogovoru

Zamjenik pročelnice: izv. prof. dr. sc. Ivan Markić 

Napomena: pristup adresi procelnica-pedagogija@m.ffzg.unizg.hr imaju pročelnik/pročelnica i zamjenik/zamjenica pročelnika/pročelnice Odsjeka za pedagogiju.

Mentorica nastavnica studentima pedagogije u akademskim godinama 2023./2024. i 2024./2025. je izv. prof. dr. sc. Barbara Kušević. Studenti(ce) joj se mogu obratiti na adresu bkusevic@ffzg.unizg.hr ili u terminu konzultacija (C225).

NAZIV KATEDRE
PREDSTOJNICI
Katedra za sistematsku pedagogiju doc. dr. sc. Ana Blažević Simić
Katedra za didaktiku i školsku pedagogijuprof. dr. sc. Ante Kolak
Katedra za predškolsku pedagogiju prof. dr. sc. Edita Slunjski
Katedra za interkulturnu pedagogijudoc. dr. sc. Ana Širanović
Katedra za povijest pedagogije i andragogijuizv. prof. dr. sc. Zvonimir Komar


PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ PEDAGOGIJE

Na Odsjeku za pedagogiju realizira se jednopredmetni i dvopredmetni prijediplomski i diplomski studij pedagogije. Prijediplomski studij traje tri godine (šest semestara), a diplomski dvije godine (četiri semestra). Ukupno trajanje studija je pet godina (3+2).

Uvjeti upisa na studij je završeno četverogodšnje srednje obrazovanje.

Završetkom prijediplomskog studija pedagogije (180 ECTS bodova) stječe se akademski naziv:
prvostupnik/prvostupnica (baccalaurea/baccalaureus) društvenih znanosti – smjer pedagogija. Završetkom diplomskog studija pedagogije (300 ECTS bodova) stječe se akademski naziv: magistar/magistra pedagogije.

Povjerenstvo za etičnost u pedagogijskim istraživanjima

Povjerenstvo čine:

  • dr. sc. Marija Bartulović, izv. prof., predsjednica
  • dr. sc. Dejana Bouillet, red. prof., članica
  • dr. sc. Ružica Jurčević, članica

U svrhu izdavanja suglasnosti Povjerenstva za etičnost pedagogijskih istraživanja za provođenje istraživanja, svim članovima Povjerenstva potrebno je u elektroničkom obliku (.pdf) dostaviti sljedeće dokumente:

  • Ispunjen Obrazac za prijavu nacrta istraživanja Povjerenstvu za etičnost
  • Instrumente i protokole koji će se koristiti u istraživanju (ako oni u ovoj fazi već postoje)
  • Informativno pismo za ispitanike u kojemu će biti jasno navedene sve potrebne informacije o istraživanju: svrha, cilj, postupak provedbe istraživanja, garancija anonimnosti i dobrovoljnosti uz naznaku načina pohranjivanja i čuvanja podataka dobivenih od ispitanika, garancija mogućnosti odustajanja od istraživanja u bilo kojemu trenutku, kome i kako se ispitanici mogu obratiti s pitanjima vezanima za istraživanje, njegovo provođenje i njegove rezultate, itd.
  • Nacrt dokumenta pristanka, ako je od ispitanika potrebno i predviđeno tražiti pismeni pristanak – svojim potpisom na tome dokumentu ispitanik daje svoj obaviješteni pristanak nakon što je prethodno u informativnome pismu pročitao i razumio sve informacije o istraživanju.

Upute za prijavu nacrta istraživanja Povjerenstvu za etičnost
Prijedlog suglasnosti ispitanika za sudjelovanje u istraživanju