Završetak studija

Izvadak iz Odluke o diplomskim radovima (2024.) – važni datumi:

  • Student[1] 2. godine diplomskoga studija pedagogije kontaktira potencijalnoga mentora tijekom zimskoga semestra tekuće akademske godine. Student u konzultacijama s mentorom definira temu i predaje Molbu za odobrenje teme diplomskoga rada u periodu od 15. do 31. ožujka tekuće akademske godine Tajništvu Odsjeka za pedagogiju.
  • Odluku o prihvaćanju teme diplomskoga rada, imenovanju mentora i/ili komentora i povjerenstva za obranu Odsjek donosi na sjednici Vijeća Odsjeka u travnju tekuće akademske godine, nakon čega studentu izdaje suglasnost ili odbijenicu.
  • Studenti koji nisu dobili suglasnost za temu, obvezni su se najkasnije do 1. rujna tekuće akademske godine naknadnom molbom obratiti Vijeću Odsjeka. 
  • Student je dužan nacrt diplomskoga rada koji uključuje ljude kao sudionike istraživanja uputiti na procjenu etičnosti Povjerenstvu za etičnost u pedagogijskim istraživanjima Odsjeka za pedagogiju. Za donošenje procjene etičnosti nacrta istraživanja Povjerenstvo za etičnost u pedagogijskim istraživanjima Odsjeka za pedagogiju ima rok od najviše 20 radnih dana. Upute za prijavu nacrta istraživanja Povjerenstvu za etičnost i obrazac nalaze se ovdje.
  • Preduvjet za organizaciju obrane diplomskoga rada mentorovo je prihvaćanje diplomskoga rada. Mentor ima 15 radnih dana za prosudbu može li se predana verzija diplomskoga rada uputiti u daljnju proceduru.
  • Verziju rada koju je mentor odobrio student mora predati članovima povjerenstva za obranu diplomskoga rada najmanje 30 radnih dana prije zadnjega dana ispitnoga roka. Obrana diplomskoga rada može se organizirati tek kada svi članovi povjerenstva daju suglasnost da student može pristupiti obrani diplomskoga rada.
  • Diplomski radovi brane se u tri ispitna roka: zimskome, ljetnome i jesenskome ispitnom roku.
  • Cjelovitu Odluku o diplomskim radovima pročitajte ovdje.

Važno – uvjeti za završetak studija

Za završetak (prijediplomskoga/diplomskoga) studija osim dovoljnoga broja ECTS bodova (180/120) potrebno zadovoljiti i sve druge uvjete propisane studijskim programima prijediplomskoga odnosno diplomskoga studija (u ECTS informacijskome paketu navedene kao različite kategorije kolegija i uz različite šifre).

Navedeno je propisano i odlukom Vijeća Odsjeka za pedagogiju usvojenom na 2. redovnoj sjednici u akademskoj godini 2021./2022., održanoj 4. studenoga 2021. godine. Odluka glasi: ”Odlučeno je da će se do 30.9.2022. i dalje prihvaćati dokumentacija koja sadrži minimalnih 120 ECTS bodova, a nakon toga će se proces provjere dokumentacije provoditi u skladu s postojećim studijskim programom. Izuzeti od ove odluke bit će studenti trenutne 5. godine studija (2021./2022.) koji će eventualno i nakon navedenoga datuma pristupiti obrani diplomskoga rada”.


[1] Svi jezični izričaji u ovome dokumentu odnose se na osobe svih rodova.