Nastavnici i termini konzultacija

IME I PREZIMETERMIN KONZULTACIJASOBA
Dr. sc. Marija Bartulović, izv. prof. Ponedjeljak, 15:30 - 16:30h
Po dogovoru
C-225
Iva Batur, asistenticaRodiljni dopustC-224
Ana Bauer, asistenticaSrijeda, 18:30 - 20:00h
Po dogovoru
C-226
Dr. sc. Ana Blažević Simić, doc.Srijeda, 14:00 - 15:00h
Po dogovoru
C-204
Dr. sc. Dejana Bouillet, red. prof.Ponedjeljak, 17:00 - 18:00hC-204
Dr. sc. Zoran Horvat, asistentSrijeda, 10:00 - 12:00hC-226a
Dr. sc. Ružica Jurčević, asistenticaUtorak, 12:00 - 13:00h
Po dogovoru
C-226
Dr. sc. Ante Kolak, red. prof.Srijeda, 8:30 - 9:30h
Po dogovoru
C-205
Dr. sc. Zvonimir Komar, izv. prof.Četvrtak, 11:00 - 12:30h
Po dogovoru
C-226
Dr. sc. Barbara Kušević, izv. prof.Ponedjeljak, 12:30 - 14:30h
Po dogovoru
C-225
Dr. sc. Ivan Markić, izv. prof.Četvrtak, 14:00 - 15:30hC-205
Dr. sc. Edita Slunjski, red. prof.Ponedjeljak, 11:00 - 12:30hC-224
Mara Sesar, asistenticaČetvrtak, 17:00 - 18.00h
Po dogovoru
C-205
Dr. sc. Ana Širanović, doc.Ponedjeljak, 10:00 - 12:00h
Po dogovoru
C-226a
Dorijan Vahtar, asistent Po dogovoru C-204