Doktorirali

Ime i prezime Naslov radaMentor/icaDatum obrane
Zdenka SmrekarO volji napose sa psihološkoga i pedagoškoga gledištadr. sc. Gjuro Arnold8.10.1917.
Miroslav VaninoFilozofijska nastava isusovačke akademije u Zagrebu dr. sc. Gjuro Arnold23.12.1918.
Jovan IskruljevKoedukacija u svjetlu eksperimentalne pedagogijedr. sc. Gjuro Arnold25.6.1919.
s. Marija Rafaela GrašovecProblem volje u suvremenoj pedagogicidr. sc. Stjepan Matičević15.10.1924.
Dimtirije KirilovićSrpske narodne škole u doba Terezijanskih reformidr. sc. Stjepan Matičević18.10.1924.
Zlatko PregradO odgojnim ciljevima s osobitim obzirom na zadatak srednje školedr. sc. Stjepan Matičević2.11.1928.
Danilo ViherProblem pedagogijske fundacije kulturnog stvaranja - panpedagogizam i metafizikadr. sc. Albert Bazala6.11.1939.
Jelisaveta BrankovićVrednost i značaj pedagoške analizedr. sc. Stjepan Matičević29.1.1940.
Milutin DobrenićPrilog ispitivanju težine obučnih predmeta obzirom na primjerenost nastavne građedr. sc. Vlado Petz2.7.1943.
Marijan KoletićProblem određenja pojmova odgoja i obrazovanja u novijem pedagogijsko-filozofskom mišljenjudr. sc. Vlado Petz17.4.1944.
Vladimir MirosavljevićProblem umjetničkog odgojadr. sc. Stjepan Pataki2.12.1946.
Vladimir JankovićTjelesni odgoj na osnovi razvojnih stupnjevadr. sc. Stjepan Pataki24.2.1947.
Petar ŠimlešaUzroci formalizma znanja kod učenikadr. sc. Stjepan Pataki20.10.1951.
Dragutin FrankovićBitna obilježja socijalističke idejnostidr. sc. Stjepan Pataki18.11.1952.
Tihomir ProdanovićProblem određenja pojma nastavnih metoda i njihove klasifikacijedr. sc. Zlatko Pregrad24.2.1954.
Risto ĐorđevskiPrognostička valjanost ocjena u učiteljskoj školi za uspjeh u zvanju učiteljadr. sc. Zlatko Pregrad15.11.1955.
Mihajlo OgrizovićBorba za novu školu i narodnu prosvjetu u Hrvatskoj za vrijeme NOB-adr. sc. Dragutin Franković7.5.1956.
Martin PetančićOdnos općeg i stručnog obrazovanjadr. sc. Zlatko Pregrad1.3.1958.
Vladimir MužićZnačenje i primjena testova znanja u našoj školidr. sc. Pero Šimleša22.3.1958.
Vladimir PoljakDidaktički princip cjelovitosti nastavedr. sc. Pero Šimleša19.6.1958.
Nada GollnerRazvitak i rad školskih odbora u Hrvatskoj i Slavoniji do donošenja školskog zakona od 1889. godinedr. sc. Dragutin Frankovič1.7.1959.
Branka LazićŠkolski uspjeh učenika u odnosu na položaj u strukturi razrednog kolektivadr. sc. Zlatko Pregrad6.7.1959.
Vilko ŠvajcerFormiranje učeničkih radnih grupa u nastavnom procesudr. sc. Zlatko Pregrad10.2.1961.
Zora SteinmanDemografski faktor te materijalne i kadrovske osnovice obaveznog školovanja u SR Hrvatskojdr. sc. Zlatko Pregrad10.1.1964.
Ante VukasovićUtjecaj suvremene tehnike na koncepciju općeg obrazovanjadr. sc. Pero Šimleša23.4.1965.
Jašar RedžepagićRazvoj školstva šiptarske narodnosti na teritoriju današnje Jugoslavije do 1918. godinedr. sc. Dragutin Franković4.11.1965.
Josip PivacDidaktička funkcija proizvodnog rada u općeobrazovnim školama socijalističkih zemaljadr. sc. Pero Šimleša26.11.1965.
Tilio SalamonIndustrijsko-proizvodne komponente programa tehničkog obrazovanja u općeobrazovnim školamadr. sc. Pero Šimleša3.12.1965.
Mate DemarinHrvatsko školstvo u Istri u doba denacionalizacije i otpora za njegovo očuvanje (1918-1943)dr. sc. Dragutin Franković24.12.1965.
Mate ZaninovićRad škola i kulturno-prosvjetna aktivnost za vrijeme NOB u Bosni i Hercegovini 1941 - 1945 godinedr. sc. Dragutin Franković25.12.1965.
Milivoj GabelicaMetoda usmenog izlaganja u suvremenoj nastavidr. sc. Pero Šimleša12.10.1970.
Vladimir JurićUčenikovo pitanje u suvremenoj nastavidr. sc. Vladimir Poljak13.3.1973.
Radoslav VukanovićPrilog proučavanju metodike ponavljanja školskog gradiva dr. sc. Vladimir Mužić16.10.1973.
Ranka PeašinovićPedagoška funkcija nastavnika u moralnom razvoju učenika osnovnih školadr. sc. Ante Vukasović24.6.1975.
Zvonimir CviićDidaktički aspekti motivacije učenikadr. sc. Vladimir Poljak23.6.1976.
Josip MarkovacUzroci i suzbijanje neuspjeha u nastavi matematike u osnovnoj školidr. sc. Vladimir Poljak25.10.1976.
Maja ŠpanEksperimentalni prilog multimedijskom obrazovanju odraslihdr. sc. Vladimir Mužić20.3.1979.
Marija BuzatovićObrazovni učinak suvremene nastave matematike u sva četiri razreda osnovne školedr. sc. Vladimir Poljak26.10.1979.
Marija Bratanić-VukelićOsposobljavanje nastavnika za intenzivniju interakciju u odgojnom djelovanjudr. sc. Vladimir Mužć1.7.1980.
Arjana MiljakUloga komunikacije u razvoju govora djece predškolske dobidr. sc. Vladimir Mužić24.3.1981.
Emil ParavinaSavez pionira - faktor odgoja u slobodnom vremenudr. sc. Ante Vukasović21.5.1981.
Vladimir PletenacUtjecaj televizije na školski uspjeh i ostvarivanje odgojne funkcije školedr. sc. Milivoj Gabelica26.10.1981.
Milan MatijevićIndividualne razlike i efikasnost individualiziranog obrazovanja u nastavi na daljinudr. sc. Vladimir Poljak15.12.1981.
Bogoslav PotočnjakObrazovanje roditelja u funkciji uspješnog porodičnog odgojadr. sc. Ante Vukasović15.11.1982.
Milivoj ČopŠkolstvo i prosvjeta u Rijeci od 1848-1918dr. sc. Mihajlo Ogrizović15.12.1982.
Silvije PongracModeli i komunikacija u do-pisnom obrazovanju i odgoju odraslihdr. sc. Vladimir Poljak3.2.1983.
Zvonimir KorajIntegracija nastave i izvan-nastavnog učenja u odjeljenjima s cjelodnevnim radom u osnovnoj školidr. sc. Vladimir Poljak6.7.1983.
Dubravka MalešUtjecaj odgoja u potpunim i nepotpunim obiteljima na stavove djece prema ulogama različitih spolovadr. sc. Vladimir Mužić7.10.1983.
Stjepan RodekDidaktičke osnove kompjutorske simulacijedr. sc. Vladimir Mužić7.10.1983.
Ana Sekulić-MajurecIntegracija učenika s teško-ćama u razvoju u redovni odgoj i osnovno obrazovanje i pretpostavke realiziacijedr. sc. Vladimir Mužić7.10.1983.
Beriša PaljokŠkolstvo i prosvjeta Albanaca u Crnoj Gori od 1878. do 1975.dr. sc. Nedjeljko Kujundžić21.12.1983.
Josip MalićFunkcija suvremenog udžbenika u funkciji samoobrazovanjadr. sc. Vladimir Poljak23.12.1983.
Vlatko PrevišićMogućnosti, pretpostavke i realizacija stvaralaštva u slobodnim aktivnostimadr. sc. Ante Vukasović20.1.1984.
Nada GrgurićSpoznaja vrijednosti likovnog izražavanja u nastavidr. sc. Vladimir Mužić3.7.1984.
Ivan DumbovićStjepan Basariček - utemeljitelj teorijske pedagogije u Hrvatskojdr. sc. Mihajlo Ogrizović12.7.1984.
Milan LipovacRazvitak pedagoških ideja i odgojno-obrazovne prakse u predškolskim ustanovama Hrvatske (1945-1980)dr. sc. Arjana Miljak12.7.1984.
Filip JelavićUloga razine aktivnosti učenika osnovne škole u vlastitom profesionalnom informiranju i orijentiranjudr. sc. Vladimir Jurić6.11.1984.
Ivan BiondićHendikepirani između ideologije i stvarnostidr. sc. Ivan Kuvačić15.1.1985.
Stjepan OvčarRazvijanje mišljenja u nastavi matematikedr. sc. Vladimir Jurić1.3.1985.
Dane PavlicaObrazovanje prosvjetnih radnika u NOB-udr. sc. Mihajlo Ogrizović17.5.1985.
Edita ŠoošProblemi demokratizacije obrazovanja u SFRJ i SSSRdr. sc. Vladimir Mužić27.6.1985.
Vedrana SpajićUtjecaj obrazovanja u području likovnih umjetnosti na vrednovanje likovnog djeladr. sc. Vladimir Mužić12.12.1985.
Valentin PuževskiProduženje školskog dana u funkciji proširivanja djelatnosti osnovne školedr. sc. Vladimir Jurić20.2.1986.
Nada BabićUtjecaj govora odraslih na govor i praktične aktivnosti djece u predškolskim ustanovamadr. sc. Arjana Miljak8.5.1986.
Antun RozmarićOgraničavajući faktor unapređivanja odgojno-obrazovnog rada stručno-pedagoške službe osnovne školedr. sc. Vladimir Jurić20.5.1986.
Ladislav BognarKoncepcija početnog školovanja u uvjetima stvaranja samoupravne školedr. sc. Nedjeljko Kujundžić25.6.1986.
Mile SilovHumanizacija odnosa među spolovima - područje rada školskog pedagogadr. sc. Vladimir Jurić3.7.1986.
Vadžid NurediniOcjenjivanje učenika srednjeg obrazovanja suradnjom nastavnika i školskog pedagogadr. sc. Vladimir Jurić12.3.1987.
Ana TomašIndividualizacija u grupnim oblicima rada u dječjem vrtićudr. sc. Arjana Miljak8.6.1987.
Mira PetehPedagoška funkcija zdravstvenog odgoja djeteta predškolske dobidr. sc. Milivoj Gabelica11.6.1987.
Marija BujPedagoške situacije u funkciji povezivanja predškolskog i osnovnoškolskog odgojadr. sc. Arjana Miljak6.7.1987.
Ana IvanekObrazovni faktor u formiranju stavova mladih prema prehrani u budućnostidr. sc. Vladimir Jurić3.12.1987.
Pavel RojkoKriza glazbene kulture u školi i mogućnosti njenog prevladavanjadr. sc. Vladimir Mužić7.1.1988.
Pavle MilosavljevićPedagoško-instruktivni rad prosvetnog savetnika u funkciji unapređivanja vaspitno-obrazovne delatnostidr. sc. Vladimir Poljak1.3.1988.
Martin KramarOdnosi u odgojnom procesu u funkciji razvoja učenika u subjekte odgojadr. sc. Josip Pivac6.6.1988.
Zdenka AndrićUloga učenika u individualizaciji i diferencijaciji nastavnih sadržajadr. sc. Vladimir Jurić5.7.1988.
Zehra Hubijar-StojakovićPedagoški aspekti književnog stvaralaštva Branka Čopićadr. sc. Milivoj Gabelica28.9.1988.
Slavica BašićPedagogijski terminološki sustavdr. sc. Vladimir Mužić24.5.1989.
Franka BaukSpecifičnost razvoja osnovnog školstva i prosvjete u Međimurjudr. sc. Mihajlo Ogrizović26.9.1989.
Seka SučićObrazovanje i kvalitet životadr. sc. Maja Špan20.9.1990.
Dubravka Miljković VuletićOdnos odgojnih, sredinskih i nasljednih faktora u razvijanju opće kulturedr. sc. Milan Matijević3.12.1990.
Emer MunjizaKritička analiza radova o radnom odgoju u Hrvatskoj do 1918. godinedr. sc. Ivan Dumbović11.7.1991.
Ivan De ZanEfikasnost modela istraživački orijentirane nastave biologijedr. sc. Vladimir Jurić11.7.1991.
Maja PetkovićTelevizija kao dio suvremene obrazovne tehnologije i njen utjecaj na ostvarivanje ciljeva i zadataka nastave kemije u okvirima općeg obrazovanjadr. sc. Vladmir Jurić20.12.1991.
Stanislava IrovićKomunikacija odgajatelj - dijete i spoznajna znatiželja predškolskog djetetadr. sc. Arjana Miljak25.2.1992.
Mirko LukićPedagoške i komunikacijske pretpostavke dezideologizacije nastavnih predmeta društveno-humanističkih znanostidr. sc. Vladimir Poljak19.5.1992.
Anđelka PekoEfikasnost eksperimentalnog programa simetričnosti nastavne komunikacijedr. sc. Stjepan Rodek3.3.1993.
Janko PavetićKritička analiza priloga metodici nastave matematike u Hrvatskoj do početka XX. stoljećadr. sc. Ivan Dumbović7.2.1994.
Barica Marentič-PožarnikModeli didaktičkog usavršavanja sveučilišnih nastavnika i suradnikadr. sc. Nikola Pastuović15.6.1994.
Janja Rozman-ČrčinovićUtjecaj glazenog odgoja na mišljenje učenika osnovne škole o ozbiljnoj glazbidr. sc. Vladimir Jurić17.6.1996.
Kristina ŠćukanecMeđusudjelovanje riječi, glazbe i pokreta u visokoškolskoj nastavi metodike hrvatskog jezika i književnostidr. sc. Vladimir Jurić30.10.1996.
Branko BošnjakOdnos nastavne klime, školske uspješnosti i trajanja školovanjadr. sc. Vladimir Jurić8.11.1996.
Neven HrvatićOdgoj i izobrazba Roma u Hrvatskojdr. sc. Vlatko Previšić13.5.1998.
Izabela RagužUspješnost Asherove metode engleskog jezika u poučavanju studenata na Sveučilištu u Mostarudr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš29.4.1999.
Amzi ZimberiSlobodno vrijeme kao čimbenik interkulturalnog odgojadr. sc. Vlatko Previšić4.5.1999.
Vlatka DomovićOdnos između školskog ozračja i učinkovitosti školedr. sc. Vladimir Jurić6.4.2000.
Dijana VicanOdgoj i obrazovanje djece Albanaca u Hrvatskojdr. sc. Vlatko Previšić11.4.2000.
Elvi PiršlKomparativna analiza nastavnih programa i stavova učitelja u interkulturalizmudr. sc. Vlatko Previšić27.12.2001.
Stjepan JagićInterkulturalno-pedagoške promjene pod utjecajem turizma u slobodnom vremenudr. sc. Vlatko Previšić24.6.2002.
Antun ArbunićStruktura slobodnog vremena djece (učenika) osnovnoškolske dobidr. sc. Vlatko Previšić12.11.2002.
Maja LjubetićSamoprocjena i procjena pedagoške kompetentnosti roditeljadr. sc. Dubravka Maleš6.7.2004.
Mirko RagužPedagoški učinci školskih propisa I zakona do 1918. na hrvatsko pučko školstvodr. sc. Ivan Dumbović13.7.2004.
Marko JurčićZadovoljstvo roditelja osnovnom školom i njhova spremnost na suradnjudr. sc. Vladinmir Jurić9.11.2005.
Edita SlunjskiStvaranje organizacije koja uči i sukonstrukcija preedškolskog kurikulumadr. sc. Arjana Miljak12.4.2006.
Mirjana ŠagudObrazovanje odgajatelja kao refleksivnog praktičaradr. sc. Arjana Miljak3.5.2006.
Vesnica MlinarevićSlobodno vreijeme kao predictor poremećaja u ponašanju učenikadr. sc. Vlatko Previšić8.12.2006.
Biserka Petrović SočoKontekst jaslica – jedna od odrednica odgoja i razvoja djece rane dobidr. sc. Arjana Miljak22.12.2006.
Lidija VujičićMijenjanje kulture predškolske ustanove – temelj kvalitetnih promjena u predškolskom odgojudr. sc. Arjana Miljak12.6.2007.
Zrilić SmiljanaIntegrativni pristup istraživanju apsentizma učenikadr. sc. Vlatko Previšić5.7.2007.
Posavec KoraljkaRazvoj povijesti pedagogije u Hrvatskoj do 1918. godinedr. sc. Ivan Dumbović22.11.2007.
Opić SinišaPoremećaji u ponašanju učenika osnovne škole: pojave, uzroci, oblici i pedagoška prevencijadr. sc. Vlatko Previšić10.12.2007.
Buljubašić-Kuzmanović VesnaOdnos socijalne kompetencije i ponašanja učenikadr. sc. Neven Hrvatić17.4.2008.
Dobrota SnježanaPopularna glazba, glazbena nastava i glazbeni ukus mladihdr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš10.7.2008.
Kolak AnteModeli upravljanja nastavnim procesomdr. sc. Vladimir Jurić18.11.2008.
Bognar BrankoMogućnosti ostvarivanja uloge učitelja - akcijskog istraživača posredstvom elektroničkog učenjadr. sc. Ana Sekulić-Majurec12.12.2008.
Jurčević-Lozančić AnkaSocijalne kompetencije predškolskog djeteta u različitim institucijskim okruženjimadr. sc. Ana Sekulić-Majurec18.12.2008.
Sablić MarijaSukonstrukcija interkulturalnog kurikulumadr. sc. Neven Hrvatić16.6.2009.
Čepić RenataObrazovanje stručnih suradnika u andragoškim organizacijama koje učedr. sc. Vlatko Previšić23.6.2009.
Modrić NevenkaVrednovanje učinkovitosti modela upravljanja problemnim situacijama u odgojnim grupamadr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš7.10.2009.
Sunko EsmeraldaPedagoško komunikacijske tehnike vođenja u odgojno obrazovnom procesudr. sc. Vladimir Jurić, u miru26.1.2010.
Vrkić Dimić JasminaUtjecaj uporabe računala na praksu učenja i poučavanjadr. sc. Vladimir Jurić, u miru28.1.2010.
Petani RozanaDimenzije roditeljskog ponašanja i stavovi adolescenata prema obiteljskom životudr. sc. Dubravka Maleš8.9.2010.
Vidulin-Orbanić SabinaUtjecaj izvanastavnih glazbenih aktivnosti na kulturu provođenja slobodnog vremena mladihdr. sc. Vlatko Previšić22.11.2010.
Mavar MladenUloga školskog neuspjeha kao prediktora ovisničkog ponašanjadr. sc. Vlatko Previšić21.3.2011.
Jukić TonćaUčiteljevo poimanje i poticanje kreativnosti u primarnom odgoju i obrazovanjudr. sc. Ana Sekulić-Majurec16.5.2011.
Naji MajdaKomparativna analiza globalnih dimenzija kurikulumadr. sc. Vlatko Previšić19.5.2011.
Žužul AnteInterkulturalne odrednice oblikovanja udžbenikadr. sc. Vlatko Previšić29.6.2011.
Mikas DavorPovezanost školskog uspjeha i socijalne kompetencije učenikadr. sc. Vlatko Previšić30.6.2011.
Franjčić MarijanReligijska inkulturacija i razvoj interkulturalne osjetljivosti u nastavi vjerskog odgojadr. sc. Neven Hrvatić18.7.2011.
Livazović GoranUtjecaj medija na poremećaje u ponašanju adolescenatadr. sc. Vlatko Previšić19.7.2011.
Bedeković VesnaInterkulturalne kompetencije nastavnikadr. sc. Neven Hrvatić9.12.2011.
Bagarić MiroslavUtjecaj općih stilova ponašanja srednjoškolaca na rizično ponašanje u slobodnom vremenudr. sc. Vlatko Previšić12.3.2012.
Diković MarinaPolitike i prakse odgoja i obrazovanja za građanstvo u Europi i Hrvatskojdr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš2.4.2012.
Ninčević MarjanSamoprocjena pedagoških kompetencija srednjoškolskih vjeroučiteljadr. sc. Dubravka Maleš12.4.2012.
Kovačević StjepanKurikulumska matrica tehničkih kompetencija u odgoju i općem obrazovanjudr. sc. Josip Milat 11.6.2012.
Komar ZvonimirTeorija pedagogije s obzirom na pojam svrhedr. sc. Vlatko Previšić19.6.2012.
Đuranović MarinaUtjecaj vršnjaka na rizično socijalno ponašanje učenikadr. sc. Vlatko Previšić18.7.2012.
Gobo ArlinRazvoj digitalne kompetencije u obrazovanjudr. sc. Ivana Batarelo Kokić 23.7.2012.
Kušić SinišaKomparativno istraživanje kurikuluma obrazovanja andragoga u Europidr. sc. Anita Klapan 23.7.2012.
Kisovar-Ivanda TamaraPovezanost didaktičkoga strukturiranja muzejskih sadržaja i učeničke percepcije muzejadr. sc. Ivana Batarelo Kokić 30.10.2012.
Jukić, RenataDidaktičko strukturiranje kurikuluma ekološkoga odgoja i obrazovanjadr. sc. Vlatko Previšić9.1.2013.
Kapac VilmicaObitelj i poremećaji u ponašanju adolescenatadr. sc. Vlatko Previšić25.1.2013.
Drandić DijanaInterkulturalna osjetljivost nastavnika kao pretpostavka razvoja interkulturalne osjetljivosti učenikadr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš15.3.2013.
Koludrović MoranaProblemsko učenje u kurikulumu obrazovanja nastavnikadr. sc. Ana Sekulić-Majurec15.3.2013.
Perin VišnjaRavnatelj kao nositelj kvalitete srednje strukovne školedr. sc. Vladimir Jurić, u miru18.3.2013.
Dubovicki SnježanaPovezanost kurikuluma učiteljskoga studija i razvoja kreativnosti studenatadr. sc. Ladislav Bognar9.5.2013.
Buterin MarijaInterkulturalna osjetljivost učenika srednjih školadr. sc. Stjepan Jagić 17.5.2013.
Tolić MirelaMediji kao nositelji simboličkih poruka u odgojudr. sc. Zlatko Miliša29.5.2013.
Gajger VesnaUčinkovito vođenje razreda kao prediktor kvalitete nastavedr. sc. Vladimir Jurić7.6.2013.
Luketić DaliborkaRazvoj poduzetničke kompetencije u okviru kurikulumskih promjena odgoja i obrazovanjadr. sc. Dijana Vican 19.7.2013.
Karamatić Brčić MatildaOrganizacija, sadržaji i način provođenja inkluzivnoga odgoja i obrazovanja u osnovnoj školidr. sc. Dijana Vican30.7.2013.
Bartulović MarijaRodna jednakost kao dimenzija interkulturnoga kurikulumadr. sc. Neven Hrvatić28.8.2013.
Valjan-Vukić VioletaIzvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika kao preventivni faktor poremećaja u ponašanjudr. sc. Vlatko Previšić10.10.2013.
Letina AlenaIstraživački usmjerena nastava Prirode i društva i razvoj učeničkih kompetencijadr. sc. Vladimir Jurić11.10.2013.
Jukić RenataDidaktičko strukturiranje kurikuluma ekološkoga odgoja i obrazovanjadr. sc. Vlatko Previšić28.10.2013.
Kušević BarbaraOdgojne implikacije odgođenoga roditeljstvadr. sc. Dubravka Maleš11.12.2013.
Car SandraUloga društvenih mreža u vršnjačkim odnosima adolescenatadr. sc. Vlatko Previšić27.2.2014.
Romstein KsenijaDimenzije inkluzivne prakse u institucionalnom predškolskom odgojudr. sc. Ana Sekulić-Majurec18.6.2014.
Markić IvanMeđusobna povezanost nastavnih strategija i socijalne kompetencije učenikadr. sc. Vlatko Previšić30.9.2014.
Klasnić IrenaDoprinos predmetnih kurikuluma učeničkom doživljaju učinaka nastavedr. sc. Marko Jurčić3.10.2014.
Batinić ŠtefkaPovijesni razvoj i recepcija reforme pedagogije u Hrvatskojdr. sc. Elvi Piršl 13.11.2014.
Borovac TijanaSocijalna interakcija djece u dobno mješovitim skupinama ustanova ranoga i predškolskoga odgojadr. sc. Stanislava Irović 24.11.2014.
Rukavina SuzanaUtjecaj mrežnog okruženja na suradničko učenje u visokoškolskoj nastavidr. sc. Ivana Batarelo-Kokić 19.12.2014.
Varga RahaelaOperacionalizacija učeničkih socijalnih kompetencija u suvremenoj nastavidr. sc. Anđelka Peko 23.12.2014.
Blažević Simić AnaModeli obrazovanja na jezicima manjina: komparativna analiza europskih iskustavadr. sc. Neven Hrvatić29.12.2014.
Bosnić ZlataUtjecaj pokreta radne škole na odgojno-obrazovnu praksu u Bosni i Hercegovini u prvoj polovici 20. stoljećadr. sc. Vlatko Previšić20.1.2015.
Prgomet AntoKomparativni pristup kurikulumu učiteljske izobrazbe u Njemačkoj i Hrvatskojdr. sc. Vlatko Previšić28.1.2015.
Španja SanjaEvaluacija kurikuluma individualnog i socijalnog razvojadr. sc. Vlatko Previšić19.2.2015.
Mendeš BranimirPovijesni razvoj koncepcija obrazovanja odgojitelja predškolske djece u Hrvatskoj do 2005. godinedr. sc. Koraljka Posavec12.3.2015.
Ćuk MarijanaKompetencijski pristup cjeloživotnom učenju odgajatelja u učeničkim domovimadr. sc. Neven Hrvatić15.4.2015.
Reider VladimirRazvoj kurikuluma obrtničkog školstva u Hrvatskojdr. sc. Koraljka Posavec22.4.2015.
Šuvar VedranaZavičajne teme u kurikulumu razredne nastavedr. sc. Vlatko Previšić14.5.2015.
Dadić KatarinaPedagoški aspekti suvremenog djetinjstva u potrošačkom okruženjudr. sc. Marko Pranjić29.6.2015.
Brust Nemet MajaSocijalno-pedagoške kompetencije učitelja u kurikulumu kulture suvremene školedr. sc. Vlatko Previšić i dr. sc. Vesnica Mlinarević 30.6.2015.
Tomaš SuzanaVrednovanje sustava e-učenja za učenike osnovnog obrazovanjadr. sc. Renata Marinković6.7.2015.
Močinić SnježanaKurikulumski modeli pedagoških kompetencija učitelja u inicijalnom obrazovanjudr. sc. Elvi Piršl 8.7.2015.
Škojo TihanaDidaktičko-metodičko strukturiranje kurikuluma glazbe u općem i obveznom obrazovanjudr. sc. Vlatko Previšić17.7.2015.
Blažević InesUtjecaj školskog kurikuluma na socijalni razvoj učenika dr. sc. Vesna Buljubašić-Kuzmanović 9.11.2015.
Foro DianaProfesionalne kompetencije nastavnika u suočavanju sa stresnim situacijama u školi dr. sc. Marko Palekčić30.11.2015.
Širanović AnaPoštovanje prava djeteta kao pokazatelj kvalitete odnosa učenika i učiteljadr. sc. Dubravka Maleš21.6.2016.
Maroević-Kulaga JeniđePovezanost obrazovanja za demokratsko ili aktivno građanstvo s nastavom katoličkoga vjeronauka dr. sc. Vedrana Spajić Vrkaš23.6.2016.
Radočaj-Jerković AntoanetaUloga zborskog pjevanja u kurikulumu suvremene školedr. sc. Pavel Rojko 5.7.2016.
Mandarić Vukušić AnitaRoditeljska kompetencija i (ne)pedagoška zanimanjadr. sc. Dubravka Maleš6.7.2016.
Novosel DarkoDidaktičko oblikovanje multimedijskog udžbenika u nastavi glazbene kulturedr. sc. Snježana Dobrota 10.3.2017.
Matanović IvaUpotrebljivost didaktičkih modela u standardizaciji obrazovanjadr. sc. Marko Palekčić20.3.2017.
Ivanković IvaInterkulturalne odrednice dvojezičnog obrazovanjadr. sc. Neven Hrvatić i dr. sc. Jelena Kuvač-Kraljević 23.5.2017.
Tonković AleksandraUloga predškolskog odgoja u školovanju i integraciji romske djecedr. sc. Neven Hrvatić24.5.2017.
Zubčić MiljenkoKurikulumsko strukturiranje izvannastavnih aktivnosti učenika srednjih školadr. sc. Vlatko Previšić5.6.2017.
Ivić SonjaStrategije poučavanja i zadovoljstvo učenika nastavomdr. sc. Vladimir Jurić7.6.2017.
Krajnović FrankaOdnos nastavnih sadržaja i strukture mativacije za učenjedr. sc. Marko Palekčić8.6.2017.
Županić Benić MarijanaProfesionalne kompetencije učitelja u kurikulumu umjetničkih područjadr. sc. Marko Jurčić9.6.2017.
Lončar MartinaUzroci i posljedice (pre)opterećenosti srednjoškolskih učenika u nastavidr. sc. Ante Kolak31.8.2017.
Buhač LjiljanaMeđuodnos komunikacijske kompetencije nastavnika i aktivnosti učenika u nastavidr. sc. Ante Kolak15.12.2017.
Martinčević JasenkaMeđuzavisnost školske kulture i odgojnosti nastavedr. sc. Vlatko Previšić15.12.2017.
Sanja Simel PranjićPozitivna orijentacija u odgoju u kurikulumu obrazovanja učiteljadr. sc. Ana Sekulić-Majurec5.1.2018.
Berislav JerkovićStrukturiranje kurikula nastave pjevanja u procesu obrazovanja profesionalnih umjetnika pjevačadr. sc. Pavel Rojko8.1.2018.
mr. sc. Mensuda KarovićMedijska inkulturacija mladih u slobodnom vremenudr. sc. Vlatko Previšić2.2.2018.
Senka GazibaraAktivno učenje kao didaktičko-metodička paradigma suvremene nastavedr. sc. Vesna Buljubašić-Kuzmanović 1.3.2018.
Ida Somolanji TokićKurikulumske poveznice prijelaza djeteta iz ustanove ranog odgoja i obrazovanja u školudr. sc. Edita Slunjski26.4.2018.
Jelena Pavičić VukičevićKurikulumsko oblikovanje europskih vrijednosti u obveznom obrazovanjudr. sc. Vlatko Previšić27.4.2018.
Ivana SenjanUsporedba djelovanja modela recipročnoga odgovora i dijakronijskoga modela u nastavi glazbene umjetnosti na oblikovanje glazbenoga ukusa učenikadr. sc. Snježana Dobrota28.6.2018.
Adrijana Višnjić JevtićOdgojiteljska samoprocjena kompetencije za suradnju s roditeljimadr. sc. Dubravka Maleš6.7.2018.
Nikolina MatošKurikulumski pristup oblikovanju profesionalnoga osnovnoga glazbenoga obrazovanjadr. sc. Snježana Dobrota 6.12.2018.
mr. sc. Petar SmontaraVrijednosti i motivacija za učenje kao prediktori školskoga uspjehadr. sc. Neven Hrvatić11.12.2018.
Andrija KozinaInterkulturalni kurikulum vojnih školadr. sc. Vlatko Previšić18.12.2018.
Sara KakukIntegrativno određenje cilja odgoja iz kurikulumske perspektivedr. sc. Vlatko Previšić27.12.2019.
Ružica JurčevićSuvremeno sveučilište između humanističkih ideala i tržišnih interesadr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš30.12.2019.
Zoran HorvatDidaktičko-metodičke kompetencije nastavnika matematikedr. sc. Ante Kolak30.12.2019.
mr. sc. Marija RattingerUloga slobodnoga vremena i društvenih mreža u samoprocjeni kvalitete života učenika višega sekundarnoga obrazovanjaTomislav Topolovčan 10.6.2020.
mr. sc. Aleksandra KardumOdrednice roditeljskog ponašanja u obiteljima djece s poremećajem iz spektra autizmadr. sc. Natalija Lisak Šegota i dr. sc. Anka Jurčević Lozančić16.2.2021.
Tihana KokanovićProfesionalne kompetencije ravnatelja u razvoju kvalitete rada predškolskih ustanovadr. sc. Siniša Opić2.3.2021.
Tomislav SeletkovićSuvremeni didaktički modeli u nastavi umjetničkih školskih predmetadr. sc. Tihana Škojo 5.3.2021.
mr. sc. Vlatka KovačZadovoljstvo osnovnom školom roditelja djece s teškoćama u razvoju i uključenost u djetetovo školovanjedr. sc. Siniša Opić i dr. sc. Neven Hrvatić 7.6.2021.
Petra PolićSustavan opis i klasifikacija odgojnih postupaka u obitelji utemeljeni na općoj teoriji odgoja Wolfganga Sünkela- 12.7.2022.
Edina Nikšić RebihićPedagoško gledište Bošnjaka u Bosni i Hercegovini između dva svjetska ratadr. sc. Zvonimir Komar6.12.2022.
Irena SovarProfesionalne kompetencije odgajatelja za rad u dječjem domudr. sc. Neven Hrvatić 20.7.2023.