Projekti djelatnika Odsjeka

Znanstveni projekt „LGBT+ inkluzivnost srednjih škola: stavovi, iskustva i potrebe različitih subjekata odgojno-obrazovnoga procesa (LGBT-SIP)“

Projekt je usmjeren na istraživanje stavova, iskustava i potreba različitih subjekata odgojno-obrazovnoga procesa u domeni LGBT+ inkluzivnosti srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Planirano će istraživanje rezultirati pionirskim, nacionalno reprezentativnim podacima iskoristivim u više domena sustava odgoja i obrazovanja (obrazovno-političke odluke, inicijalno obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika, oblikovanje školskih kurikuluma, suradnja s roditeljima itd.), kao i praktično upotrebljivim smjernicama i materijalima za nastavnikovo kontinuirano propitivanje LGBT+ inkluzivnosti vlastite prakse i njegovu transformaciju. Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Marija Bartulović, a uz voditeljicu istraživačku grupu čine izv. prof. dr. sc. Barbara Kušević, doc. dr. sc. Ana Širanović, dr. sc. Zoran Horvat, prof. dr. sc. Goran Livazović i dr. sc. Tanja Vučković Juroš. Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.

Znanstveni projekt „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku  socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (MORENEC)“

Projekt je usmjeren na razvoj kvalitete odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, poglavito imajući u vidu odgojno-obrazovne potrebe djece U riziku socijalne isključenosti. Opći cilj projekta je doprinijeti sistematizaciji postojećih i kreiranju novih znanstveno utemeljenih spoznaja o etiološkim, fenomenološkim i intervencijskim aspektima rizika socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi, kao temeljima planiranja, razvoja i evaluacije učinkovitosti podrške djeci i obiteljima u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost i traje od 15. 01. 2020. do 14. 05. 2024. godine. Više informacija dostupno je na https://morenec.ffzg.unizg.hr/.