Upisani studenti

Studenti upisani 2012./2013.

1. Ivana Biljan
2. Biserka Bucković
3. mr. sc. Ljiljana Buhač
4. Helena Burić
5. Natalija Digula
6. Senka Gazibara
7. Ines Holjevac
8. Zoran Horvat
9. Ivana Jaklin
10. Ružica Jurčević
11. Sara Kakuk
12. Mensuda Karović
13. Lucija Krivić
14. Merica Matijević
15. mr. sc. Sanja Milović
16. mr. sc. Nataša Možgon Kauzlarić
17. Luka Mušanović
18. Marina Novak
19. Jelena Pavičić Vukičević
20. Petra Polić
21. Vanja Praznik
22. Katarina Rengel
23. mr. sc. Mirna Rotim
24. Sanja Simel
25. mr. sc. Petar Smontara
26. Petra Stipaničev Glamuzina
27. mr. sc. Kristina Širanović Blažek
28. mr. sc. Dijana Škrbina
29. mr. sc. Vlatka Troha
30. Adrijana Višnjić Jevtić
31. mr. sc. Miljenko Zubčić

Studenti upisani 2010./2011.

1. Kristina Čačić
2. Dijana Džanić
3. Andreja Fajdetić
4. Berislav Jerković
5. Martina Jug
6. Irena Klasnić
7. Andrija Kozina
8. Nikolina Matoš
9. Leonard Mesarić
10. Snježana Pejović
11. Branka Radić
12. Maja Rukavina
13. Tomislav Seletković
14. Irena Sovar
15. Nataša Šarić
16. Tihana Škojo
17. Vedrana Šuvar
18. Iskra Tomić

Studenti upisani 2009./2010.

1. Maja Akšamović-Andrić
2. Konstantinos Argiris
3. Tatjana Badrov
4. Miroslav Bagarić
5. Ana Ban
6. Ines Bijelić
7. Danijela Blanuša Trošelj
8. Ana Blažević
9. Zlata Bosnić
10. Maja Brust
11. Marina Diković
12. Iva Ivanković
13. Amalija Juretić
14. Aleksandra Kardum
15. Vesna Katić
16. Morana Koludrović
17. Snježana Kragulj
18. Katarina Krešić
19. Alena Letina
20. Martina Lončar
21. Ana Markovinović
22. Jeniđe Maroević Kulaga
23. Jasenka Martinčević
24. Branimir Mendeš
25. Miroslav Miljković
26. Lidija Novosel
27. Ružica Pažin Ilakovac
28. Ines Perić
29. Anto Prgomet
30. Zvjezdana Prohaska
31. Antoaneta Radočaj-Jerković
32. Ida Somolanji
33. Katarina Sušanj
34. Vesna Svalina
35. Jasna Šulentić Begić
36. Suzana Tomaš
37. Rahaela Varga

 Studenti upisani 2007./2008.

1. Jasna Arigoni
2. Marija Bartulović
3. Jolanda Bastalić
4. Štefka Batinić
6. Marija Buterin
7. Nina Cesarec
8. Lucija Čutura
9. Marijana Ćuk
10. Dijana Drandić
11. Ivana Drobac
12. Petra Đorđevski
13. Martina Findri
14. Diana Foro
15. Vesna Gajger
16. Arlin Gobo
17. Slavenka Halačev
18. Ksenija Halter
19. Efka Heder
20. Sonja Ivić
21. Antonija Jelinčić
22. Vilmica Kapac
23. Matilda Karamatić-Brčić
24. Željka Kovačević Andrijanić
25. Katica Kuljašević
26. Adriana Licardo
27. Ivan Markić
28. Martina Matić
29. Davor Mikas
30. Snježana Močinić
31. Majda Naji
32. Višnja Perin
33. Abdulah Ramčilović
34. Vladimir Reider
35. Danijela Rudež
36. Gordana Saršon
37. Esmeralda Sunko
38. Sandra Šamec
39. Sanja Španja
40. Mirela Tolić
41. Aleksandra Tonković
42. Jelena Ustić
43. Tijana Vidović
44. Jelena Vlahović
45. Sunčica Žigić
46. Marijana Županić

Studenti upisani 2006./2007.

1. Petra Badurina
2. Tijana Balić
3. Sandra Citković
4. Martina Domladovac Prstec
5. Mr. sc. Marina Đuranović
6. Mr. sc. Marijan Franjčić
7. Zdravka Grđan
8. Ljubimka Hajdin
9. Olieta Horvat Kardoš
10. Tonča Jukić
11. Zvonimir Komar
12. Dubravka Kovačević
13. Stjepan Kovačević
14. Franka Krajnović
15. Verica Kuharić – Bučević
16. Goran Livazović
17. Anita Lukenda
18. Daliborka Luketić
19. Mr. Mladen Mavar
20. Ljiljana Meščić Blažević
21. Ivana Miščević
22. Nevenka Modrić
23. Željka Mrkša
24. Marijan Ninčević
25. Emina Ogrizek
26. Biljana Petljak Jakunić
27. Božica Pintarić
28. Blaženka Poljak
29. Nadica Prevendar
30. Ksenija Romstein
31. Suzana Rukavina
32. Sanja Sever Carnevali
33. Mr. sc. Andrea Silić
34. Marija Sučević
35. Ivana Šafran Tunjić
36. Sanja Šurija
37. Vitomir Tafra
38. Mr. sc. Zdravko Tkalec
39. Mr. sc. Sabina Vidulin Orbanić
40. Violeta Valjan Vukić
41. Ana Žnidarec