Obavijesti

Prijava roka za obranu diplomskoga rada

Mole se studenti kojima predstoji obrana diplomskoga rada, a koji su s tajnikom iskomunicirali sve potrebne informacije, da se prijavljuju na onaj rok koji će im javiti tajnik Odsjeka. Sve potrebne informacije u vezi obrane potrebno je iskomunicirati barem tjedan dana prije planiranog termina obrane