Obavijesti

Projekt “Premise: Programme for education of migrants: inclusive, supportive and equal”

Odsjek za pedagogiju od 15. svibnja 2024. godine provodi projekt „Jačanje kapaciteta obrazovnog sustava za osiguravanje poticajnog, uključivog i pravednog okruženja za djecu migrantskog porijekla“ u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku. Projekt se provodi u okviru programa “Podrška djeci i obiteljima u migracijama u procesu zaštite i integracije u Hrvatskoj” kojeg financira Državno tajništvo za migracije Švicarske Konfederacije. Cilj projekta je razviti na dokazima utemeljeni program e-učenja za kontinuirani profesionalni razvoj stručnjaka u hrvatskom obrazovnom sustavu radi unaprjeđivanja kompetencija za omogućavanje zadovoljavanja individualnih potreba svakog djeteta uz poštivanje i vrednovanje kulturnih razlika. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Dejana Bouillet, a koordinacijski tim projekta čine: izv. prof. dr. sc. Marija Bartulović, doc. dr. sc. Ana Širanović, doc. dr. sc. Ana Blažević Šimić, Dorijan Vahtar, Ana Bauer, Klara Lovrečki i Ruben Elenkov.