Ritam studiranja i obveze

Načini prikupljanja ECTS bodova
Studijske obveze studenata doktorskog studija pedagogije
Smjer: Kurikulum suvremenog odgoja i škole – kolegiji i ECTS bodovi
Smjer: Rani odgoj i obrazovanje u institucijskom i obiteljskom okruženju – kolegiji i ECTS bodovi

 

Način prikupljanja ECTS bodova:

Studenti tijekom doktorskog studija sudjeluju u znanstvenoistraživačkom radu: u okviru znanstvenog programa – znanstvenih projekata Zavoda za pedagogiju (Odsjeka za pedagogiju), drugih znanstvenih projekata ili individualnom programu (koji odobrava voditelj smjera/modula). Osim nastavnih i drugih studijskih obveza, student treba skupiti ECTS bodove i sudjelovanjem u drugim oblicima znanstvenog rada:

 • samostalno izlaganje na domaćem znanstvenom skupu 3 ECTS
 • samostalno izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu 5 ECTS
 • samostalno objavljen rad u stručnom časopisu 3 ECTS
 • samostalno objavljen rad u referiranom znanstvenom časopisu 5 ECTS
 • samostalno objavljen prikaz strane knjige 3 ECTS
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu (individualni program) 5 ECTS
 • sudjelovanje/suradnja u znanstvenom programu – znanstvenim projektima Zavoda za pedagogiju (Odsjeka za pedagogiju) 5 ECTS.

 

Studijske obveze studenata:

 • Studenti doktorskog studija pedagogije upisani u peti semestar studija (magistri znanosti iz područja pedagogije) imaju studijsku obvezu objaviti samostalno dva (2) znanstvena članka u referiranim znanstvenim časopisima iz područja pedagogije u Hrvatskoj ili inozemstvu te sudjelovati aktivno na dva znanstvena skupa (od kojih jedan mora biti međunarodni) iz šireg područja pedagogije (što treba biti vidljivo u programu skupa), do predaje doktorskog rada.

 

 • Studenti doktorskog studija pedagogije upisani u drugi, treći ili četvrti semestar studija (studenti, apsolventi ranijeg magistarskog znanstvenog studija pedagogije i magistri iz srodnih znanosti i sl.) imaju studijsku obvezu objaviti samostalno dva (2) znanstvena članka u referiranim znanstvenim časopisima iz područja pedagogije u Hrvatskoj ili inozemstvu te sudjelovati aktivno na dva znanstvena skupa (od kojih jedan mora biti međunarodni) iz šireg područja pedagogije (što treba biti vidljivo u programu skupa), objaviti jedan (1) prikaz strane knjige iz šireg područja pedagogije (tiskane u posljednje dvije godine). Sve ove obveze potrebno je izvršiti do predaje doktorskog rada.

 

 • Studenti doktorskog studija pedagogije upisani u prvi semestar studija imaju studijsku obvezu objaviti samostalno dva (2) znanstvena članka u referiranim znanstvenim časopisima iz područja pedagogije u Hrvatskoj ili inozemstvu i sudjelovati aktivno na dva znanstvena skupa (od kojih jedan mora biti međunarodni) iz šireg područja pedagogije (što treba biti vidljivo u programu skupa), te objaviti dva (2) prikaza strane knjige iz šireg područja pedagogije (objavljenje u posljednje dvije godine). Sve ove obveze potrebno je izvršiti do predaje doktorskog rada.

Ispiti za studente doktorskog studija pedagogije održavaju se:

 • u redovitim ispitnim rokovima – zimskom, ljetnom i jesenskom
 • mjesečno u terminima održavanja nastave
 • prema dogovoru s pojedinim profesorima.


Smjer: Kurikulum suvremenog odgoja i škole – kolegiji i ECTS bodovi

I GODINA – I SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Teorijsko-metodološka struktura i filozofija kurikuluma 10 O
2. Metodologijski pristupi istraživanju kurikuluma 10 O
3. Kurikulum ranog odgoja 5 I
4. Metodologija i tehnika izrade doktorskog rada 5 I

I GODINA – II SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Kurikulum suvremene škole 10 O
2. Nastava i nastavnik u suvremenoj školi 10 O
3. Kurikulum suradnje obitelji i škole 5 I
4. Znanstveni praktikum 5 I

II GODINA – III SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Kurikulum socijalne komunikacije i kompetencija 10 O
2. Etika istraživanja s djecom posebnih potreba 10 O
3. Kurikulumski standardi 5 I
4. Kurikulum ranog odgoja i prava djeteta 5 I

II GODINA – IV SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Interkulturalni kurikulum suvremenog obrazovanja 10 O
2. Interkulturalno o brazovanje i škola 10 O
3. Europski pristup obrazovanju za demokratsko građanstvo 5 I
4. Profesionalne i pedagoške kompetencije nastavnika 5 I

III GODINA – V SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Konzultativno-mentorski oblik rada 20 O
2. Znanstveno-istraživački rad 10 O

III GODINA – VI SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Konzultativno-mentorski oblik rada 20 O
2. Obrana doktorskog rada 10 O


Smjer: Rani odgoj i obrazovanje u institucijskom i obiteljskom okruženju – kolegiji i ECTS bodovi

I GODINA – I SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Rani odgoj djeteta u obitelji 10 O
2. Kurikulum ranog odgoja 10 O
3. Izborni kolegij 5 I
4. Izborni kolegij 5 I

I GODINA – II SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Metodologijski pristup tvorbi kurikuluma ranog odgoja 10 O
2. Alternativni pristupi ranom odgoju 10 O
3. Izborni kolegij 5 I
4. Izborni kolegij 5 I

II GODINA – III SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Obitelj, vrtić, zajednica-nove smjernice za praksu, istraživanje i vrednovanje 10 O
2. Rani odgoj djece s posebnim potrebama i pravima 10 O
3. Izborni kolegij 5 I
4. Izborni kolegij 5 I

II GODINA – IV SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Indikatori kvalitete (kurikuluma) ranog odgoja 10 O
2. Vrtić – organizacija ranog odgoja i obrazovanja, koja uči 10 O
3. Izborni kolegij 5 I
4. Izborni kolegij 5 I

III GODINA – V SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Konzultativno-mentorski oblik rada 20 O
2. Znanstveno-istraživački rad 10 O

III GODINA – VI SEMESTAR

KOLEGIJ ECTS TIP
1. Konzultativno-mentorski oblik rada 20 O
2. Obrana doktorskog rada 10 O