Struktura i ustroj

Revidirani plan i program Doktorskog studija pedagogije

Plan i program Doktorskog studija pedagogije možete preuzeti ovdje

Vodič kroz Doktorski studij pedagogije možete preuzeti ovdje

Voditelj: dr. sc. Ante Kolak, izv. prof.

Doktorski studij pedagogije predviđen je u trajanju od tri godine, a koncipiran je tako da se može studirati uz puni angažman “full-time” (redoviti studenti) ili studij s dijelom radnog vremena “part-time” u dvostruko duljem trajanju.
Studij je organiziran u više smjerova unutar kojih su u modulima grupirana odgovarajuća tematska područja/discipline. Neposredna nastava unutar pojeding smjera/modula predviđena je u manjem opsegu, budući da je koncepcija studija usmjerena na individualni i samostalni rad studenta: individualne konsultacije s predavačima, mentorski i konzultativni pristup, individualni program studija (privatissimum)… tijekom trajanja cijelog studija i izrade doktorske disertacije.
Struktura doktorskog studija pedagogije predviđa raznolike aktivnosti studenta:

sudjelovanje u nastavi tijekom prve i druge godine studija;
kontinuirani rad s mentorom;
znanstveno-istraživački rad;
sudjelovanje na znanstvenim skupovima/kolokvijima
objavljivanje znanstvenih radova u relevantnim časopisima.

Postupak izbora mentora, sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima, prijave i izrade doktorskog rada provodit će se u skladu s Pravilnikom o poslijediplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i odlukama Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije.